Nacrt Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Bar