Opština Bar izradila Strategiju zapošljavanja za period od 2021-2025.