INTERNI OGLAS IZMEĐU ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE BAR ZA POPUNU RADNOG MJESTA – KOMUNALNI POLICAJAC – SAMOSTALNI REFERENT U SLUŽBI ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA – KOMUNALNA POLICIJA OPŠTINE BAR- 6 IZVRŠILACA