Reagovanje Opštine Bar na saopštenje Elvira Bajramovića iz OOK Mrkojevići: Procedura dodjele sredstava transparentna i po utvrđenim kriterijumima

Povodom obraćanja Elvira Bajramovića iz Omladinskog odbojkaškog kluba Mrkojevići u vezi sa Odlukom o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu, Opština Bar odbacuje tvrdnje o neadekvatnom tretmanu OOK „Mrkojevići”, i radi potpunog informisanja javnosti, i gospodina Bajramovića, podsjeća na proceduru u kojoj je Odluka o sufinansiranju rada sportskih organizacija donesena.

Na osnovu Javnog konkursa za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, Komisija za procjenu programa i utvrđivanje visine sredstava za dodjelu sredstava sportskim organizacijama je, po kriterijumima koji su definisani u Pravilniku o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim organizacijama vrednovala pristigle prijave i definisala predlog, nakon čega je, Sekretarijat za kulturu, sport i mlade Opštine Bar usvojio Odluku o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu.

Kriterijumi za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine sportskim klubovima na osnovu kojih je izvršeno bodovanje su: masovnost, tradicija postojanja kluba, organizovanje državnih i međunarodnih takmičenja, ostvaren uspjeh seniora i mlađih kategorija na državnom prvenstvu i na Kupu Crne Gore, te broj reprezentativaca i njihov uspjeh na međunarodnim, ekipnim i pojedinačnim sportovima. Prilikom prijavljivanja na Javni konkurs, sportski klubovi su bili u obavezi da dostave potvrde iz nacionalnog sportskog saveza na osnovu kojih se i vrši bodovanje.

Omladinski odbojkaški klub “Mrkojevići” je u roku dostavio prijavu na javni konkurs sa kompletnom dokumentacijom koja je tražena. Na osnovu kriterijuma koji su definisani Pravilnikom, Komisija je izvršila bodovanje i konstatovala da je Omladinski odbojkaški klub “Mrkojevići” ostvario ukupno 46,5 bodova. Nakon ocjenjivanja svih klubova i utvrđenog ukupnog broja bodova, kao i na osnovu planiranih budžetskih sredstava utvrđena je vrijednost boda koji u 2020. godini iznosi 3,10984€. Članom 11 stav 2 Pravilnika precizirano je da se iznos ukupnih sredstava opredijeljenih klubu dobija množenjem ukupnog broja bodova koji klub dobija (46,5) i vrijednosti boda (3,10984) što u konačnom iznosi 144,61€.

Sprovedena procedura u potpunosti je u skladu s važećim propisima za donošenje ove odluke, te odbacujemo navode o opstrukciji bilo kojeg kluba, pa tako i OOK „Mrkojevići”. Odluka o sufinansiranju rada sportskih organizacija donesena je u skladu s ranije poznatim pravilnikom koji je jednako važio za sve sportske organizacije koje su učestvovale na konkursu. Imajući u vidu sve navedeno, ni u jednom slučaju se ne može protumačiti da se ova Odluka, ili bilo koja druga, donosi u kafanama ili plažnim barovima.

Netačne su tvrdnje gospodina Bajramovića o bilo kakvoj vrsti, kako navodi, perfidnog načina objavljivanja informacija o rezultatima konkursa, budući da je, kao što je i navedeno u samom dokumentu, Odluka objavljena na web sajtu Opštine, što je Opština u obavezi da uradi, gdje svi zainteresovani građani mogu da se upoznaju sa detaljima odluke. Dodatno, sve sportske organizacije koje su se prijavile na konkurs će dobiti odluku, tako da je procedura informisanja o rezultatima konkursa potpuno transparentna i u skladu s propisima.

Budžetom Opštine Bar za 2020. godinu po osnovu ovog konkursa, dodijeljeno je 70.199€. Iskrena želja gradske uprave je da ovaj iznos iz godine u godinu povećavamo, kako bi što značajnije pomogli bavljenje sportom, naročito djece i mladih, i u tom pravcu ćemo težiti da pozicioniramo ovu stavku u budžetima za naredni period. U lokalnoj upravi smo, i pored nezadovoljstva iz OOK Mrkojevići, koje uvažavamo, zadovoljni što je za ovaj konkurs postojalo veliko interesovanje barskih klubova koji okupljaju veliki broj članova i uspješnih sportista, što u krajnjem ostvaruje presudan uticaj i na određivanje visine sredstava za sufinansiranje rada iz lokalnog budžeta.

Opština Bar zahvaljuje Elviru Bajramoviću koji je prepoznao našu namjeru da podržimo i sufinansiramo rad 25 sportskih organizacija, čime smo težili da ostvarimo naš cilj – da podržimo sportiste u što većem broju, što je pretočeno u kriterijume za ostvarivanje sufinansiranja, s težnjom da sredstva budu raspodijeljena na najpravedniji način. Vjerujemo da će sufinansiranje rada sportskih organizacija pomoći ostvarenju novih uspjeha barskih sportista u novoj takmičarskoj sezoni u svim klubovima. Takođe, uvjereni smo da će talentovani mladi sportisti iz OOK „Mrkojevići” ostvarivati vrijedne uspjehe i u ovoj sezoni, i da će to biti najbolji doprinos ostvarenju većih kvota za bodovanje na narednim konkursima, što će obezbijediti veći iznos sredstava za sufinansiranje rada kluba.