Raičević u Briselu – Jačanje uloge lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević boravi u Briselu gdje, u svojstvu potpredsjednika Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), učestvuje na sastanku Oficira za vezu NALAS-a i na sastancima sa asocijacijama opština Ukrajine i Moldavije.
Predsjednik Raičević se, između ostalog, susreo i sa generalnim sekretarom Savjeta evropskih gradova i regiona ( CEMR) Fabriciom Rosijem.


Raičević i Rosi su razgovarali o pokretanju zajedničke inicijative CEMR- a i NALAS-a za uspostavljanje radne grupe za evropsku integraciju Zapadnog Balkana i jačanje uloge lokalnih samouprava u ovom procesu.