Otvoreni parlament

Poštovani,

Obaviještavamo Vas da Skupština Opštine Bar nastavlja sa realizacijom koncepta Otvoreni parlament i da je planirano održavanje treće tematske sjednice, koja će se održati 31.08.2023. godine u 18 časova, na početku šetališta Kralja Nikole Bar.

Tema treće sjednice Otvorenog parlamenta biće :  Kretanje je život-Korak za Milenu

Imajući u vidu vijest koja nas je sve potresla, a vezana je za zdravstveno stanje naše sugrađanke Milene Lukšić Đurović, došli smo na ideju da pozovemo sve odbornike, zaposlene u opštini i građane našeg grada da zajedno sa svojim porodicama prisustvuju ovom „zasijedanju“ Otvorenog parlamenta SO Bar i daju doprinos prikupljanju pomoći kroz akciju Kretanje je život-Korak za Milenu“.

Dakle, treća sjednica Otvorenog parlamenta će imati potpuno drugačiju formu.  Lokalni parlamentarci će biti pozvani da kroz učestvovanje u šetnji, kojom želimo ukazati na potrebu kretanja kao vida zdravoga života, doniraju iznos za liječenje naše sugrađanke. Pored predstavnika u lokalnom parlamentu, pozivamo sve naše sugrađane da učestvuju u humanitarnoj šetnji i time daju svoj doprinos. Ovo će biti prilika takođe da se sa predstavnicima lokalnog parlamenta i izvršne vlasti razmijene mišljenja o pitanjima od lokalnog značaja. Ovo je još jedan od načina približavanja zakonodavne i izvršne vlasti građanima Bara.

Pozivamo Vas da budete dio ovog događaja.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Nikola Đurović

Email: nikola.djurovic@bar.me

Mob: 068010153

Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK SO BAR

Branislav Nenezić