Naredba o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine Bar