Komunalna inspekcija uklonila ogradu u Šušanju sa trotoara, bezbijednost građana na prvom mjestu

Po nalogu komunalnog inspektora za saobraćaj Opštine Bar, dislocirana je ograda koja je bila postavljena na trotoaru kod kružnog toka u Šušanju od strane investitora koji gradi objekat u neposrednoj blizini. Ograda je bila postavljena na način da je onemogućavala kretanje pješaka i smanjivala preglednost vozilima. Imajući to u vidu, Opština Bar regovala je odmah po postavljanju sporne ograde i hitno pronašla najbolje rješenje koje će garantovati bezbijednost i pješaka i vozača ali i samog gradilišta oko objekta, pa je ista već danas uklonjena i dislocirana pa više nije smetnja. Bezbijednost građana i zadovoljstvo lokalne zajednice prioritet su u radu ove lokalne uprave.