J A V N I P O Z I V nevladinim organizacijama da prijave zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2019.godinu