Info dani za zainteresovane za podsticaje poljoprivredi

Sekretarijat za privredu Opštine Bar organizovaće info dane povodom raspisanih javnih poziva za podsticaje poljoprivredi, na kojima će svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima i građanima davati informacije o javnim pozivima, uslovima koji moraju biti ispunjeni, vrstama podsticaja, kao i o potrebnoj dokumentaciji za prijavu za ostvarivanje podsticaja.

Info dani će biti održani u terminima:

  • u srijedu 17. juna u Ostrosu, u prostorijama MZ Ostros, sa početkom u 11 časova,
  • u četvrtak, 18. juna u Mrkojevićima, u prostorijama OŠ “Mrkojevići”, sa početkom u 19 časova,
  • u petak, 19. juna u Virpazaru, u prostorijama Turističko informativnog biroa, sa početkom u 20 časova i
  • u ponedjeljak, 22. juna u Baru, u maloj sali Opštine, sa početkom u 11 časova.

Sekretarijat za privredu Opštine Bar je 27. maja raspisao Javne pozive za podršku poljoprivredi za 2020. godinu, kojima je za podsticaje za podizanje i opremanje voćnih zasada, proizvodnju i razvoj maslinarstva, unapređenje pčelarstva, unapređenje ratarske i povrtarske proizvodnje, razvoj vinogradarstva i podrumarstva i za podršku u stočarskoj proizvodnji opredijeljeno 150.000€. Rok za prijavu po svim javnim pozivima je 10. oktobar 2020. godine, odnosno do utroška sredstava opredijeljenih za realizaciju ovog programa.