Novo lice Bara: Opština Bar u trećoj godini mandata uspješno realizovala sve kapitalne projekte i započela nove investicije