Nove protivpožarne uniforme za Službu zaštite i spašavanja u Baru