Nova lična karta grada: Promovisano specijalno izdanje časopisa “Komuna” posvećeno Baru