Nastavak druge faze izgradnje šetališta i trga u Sutomoru nakon turističke sezone