Nacrt Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Bar za period 2022-2025. godine