Nacrt-liste-prioriteta-za-sufinansirane-adaptacije-spoljnih-djelova-stambenih-i-stambeno-poslovnih-zgrada-na-području-Opštine-Bar