Međunarodni projekti

Međunarodni projekat koji Opština Bar trenutno implementira:

  • Projekat “CROSS BORDER OL” je odobren u okviru trilaterale Interreg CBC Italija – Albanija – Crna Gora. Projekat uključuje 6 partnerstava (po 2 subjekta iz svake od uključenih država), a lider na projektu je Poljoprivredni fakultet u Tirani. Cilj projekta je mapiranje maslina i njihova turistička valorizacija.  Projektom će se izmeriti obim područja sa maslinama (uključujući i usamljene masline) i izvršiti njihovo mapiranje zajedno sa potpornim zidovima i rezervoarima za vodu, izgradiće se i izbrendirati tematska prekogranična putanja maslinovog ulja, promovisaće se zajednički model upravljanja, promovisaće se proizvodi od maslina, pružiće se podrška maslinarima kako bi proizvodili u skladu sa ekološkim standardima, odradiće se analiza pravne situacije i teritorijalnog konteksta… Kroz projekat će se podsticati pristup maslinama po kome masline ne predstavljaju samo izvor prihoda u primarnom sektoru već stub društveno-ekonomskog razvoja. Budžet celog projekta iznosi 625 440.21 eura, a budžet Opštine Bar u okviru projekta je 87.014,50 evra od čega je IPA donacija 73.962,32 eura. Predviđeno je i predfinansiranje u visini od 15 %. Implementacija projekta je započeta 28.05.2018. i trajaće dve godine.

 

Međunarodni projekti koje je Opština Bar sprovela:

  • Projekat „Tradicionalno maslinarstvo kao dio prekogranične turističke ponude“ – ovaj projekat je sprovođen u okviru prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora. Vodeći partner na projektu je bila SNV – Holandska razvojna organizacija u Crnoj Gori, a Opština Bar je bila jedan od partnera na projektu. Najznačajni rezultat ovog projekta, za Opštinu Bar,  je izgradnja nadstrešnice na pijaci u Starom Baru i dogradnja izložbenog dijela „Kuće maslina“, a pored toga organizovano je i nekoliko obuka i studijskih putovanja za maslinare.
  • Projekat „BWS“  – projekat je realizovan iz sredstava IPA Jadranskog programa. Vodeći partner na projektu bila je Opština Bušat iz Albanije, dok su ostali partneri bili Opština Kamez i Fondacija Partnerstvo za razvoj iz Albanije, Opština Maćerata, Zadruga Meridiana i JP Kosmari iz Italije i Opština Bar. Ovim projektom izvršena je nabavka opreme za JP Komunalne djelatnosti Bar, i to: 1 vozilo za sakupljanje i odvoz otpada (bubnjara), 5 podzemnih kontejnera, 100 običnih kontejnera za mješoviti i selektovani otpad i Opština Bar je na poklon od proizvođača dobila 1 kontejner za odlaganje garderobe. Pored toga organiozovan je niz treninga za zaposlene u JP Komunalne djelatnosti i opštinske službenike koji se bave problemom zaštite životne sredine, održivog upravljanja otpadom i naplatom taksi, a pripremljen je i Priručnik za upravljanje i prikupljanje otpada. Takođe, organizovane su radionice za podizanje svijesti o zaštiti životne sredine za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Bar.
  • Projekat „MARIE“  je projekat čije finansiranje je odobreno u okviru strateških projekata MED programa (Mediteranski transnacionalni program) za oblast energetske efikasnosti i korišćenja energije iz obnovljivih izvora. U ovom projektu vodeći partner je bilo Ministarstvo životne sredine i stanovanja Katalonije (Španija) i ukupno je bilo 22 partnera na projektu. Opština Bar je bila jedini  partner iz Crne Gore. Sprovođenjem projekta MARIE, Opština Bar je ispunila sve zakonske obaveze koje su jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori propisane Zakonom o energetskoj efikasnosti. Ostvareni su preduslovi za uštede u potrošnji energije na nivou jedinice lokalne samouprave i Publikovan je „Priručnik o pravnom okviru u oblasti energetske efikasnosti u Evropskoj uniji i Crnoj Gori“. Ovaj projekat je poslužio i kao referenca za odobravanje još jednog projekta iz oblasti energetske efikasnosti.