Međunarodna saradnja Opštine Bar

Opština Bar teži da, kroz sopstveni razvoj i prihvatanje evropskih principa, članstvom u međunarodnim organizacijama i intenzivnom komunikacijom sa EU tijelima, primijeni nasavremenija znanja i najbolje prakse radi boljeg kvaliteta života građana.

U okviru međunarodne saradnje, Opština Bar dugi niz godina ima dobru saradnju sa različitim međunarodnim organizacijama, diplomatskim predstavnicima u Crnoj Gori i predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti iz inostranstva. Opština Bar je bila partner u velikom broju međunarodnih projekata koje su finasirale različite međunarodne organizacije, aktivno učestvuje na konkursima za dodjelu sredstava iz predpristupnih fondova EU i uspješno sprovodi nove prekogranične projekte koji se finansiraju od strane EU.

Članstvo Opštine Bar u međunarodnim organizacijama:

Forum jadransko-jonskih gradova, (http://www.faic.eu/)

Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju –ALDA  (https://www.alda-europe.eu/)

Mreža snažnih gradova  (https://strongcitiesnetwork.org/en/)

Najznačajnije funkcije koje predsjednik Opštine Bar obavlja u međunarodnim organizacijama i EU tijelima su:

– Član Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) u ime Zajednice opština Crne Gore, kao predsjednik upravnog odbora Zajednice opština

– Član Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona Evropske unije

– Član Izvršnog odbora Foruma jadransko-jonskih gradova

– Potpredsjednik Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistične Evrope (NALAS)