Sekretar

Nikoleta Pavićević

Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora

Rođena 23.07.1987. godine u Podgorici.

Obrazovanje
  • Osnovna škola “Jugoslavija” u Baru
  • Gimnazija “Niko Rolović” – jezički smjer u Baru
  • Diplomirala na Univerzitetu Crne Gore – Arhitektonski fakultet, Podgorica
Radno iskustvo
  • Od 2011.- 2015. godine radila u Ministarstvu održivog razvoja i
    turizma u Direktoratu za planiranje prostora, kao samostalni savjetnik.
  • Od septembra 2015.godine do oktobra 2018. godine obavljala poslove
    rukovodioca Direkcije za lokalna planska dokumenta u Ministarstvu
    održivog razvoja i turizma.
  • Od oktobra 2018.godine obavlja poslove dužnosti sekretara
    Sekretarijata za uređenje prostora u opštini Bar.
Ostalo
  • Govori engleski jezik, udata, majka dva djeteta.