Sekretar

mr Irina Dabović

Sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i mlade

Rođena 22.05.1962. godine u Baru

Obrazovanje
 • “Druga osnovna škola” u Baru
 • Školski centar “Niko Rolović” u Baru
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, diplomirala 1984. godine- dipl. politikolog
 • Dvogodišnje postdiplomske studije na grupi Menadžment u medijima i poslovna
  komunikacija Fakulteta za internacionalni menadžment u Beogradu, magistrirala
  2006. godine- mr. sci.
Radno iskustvo
 • 1984. godine novinar volonter u Radio Baru
 • Školske 1984/1985. godine profesor u ŠC “Niko Rolović” u Baru
 • Od februra 1985. do novembra 2009. godine Luka Bar: novinar u Službi za informisanje; Glavni i odgovorni urednik lista “Luka Bar”; Rukovodilac Službe za informisanje; Rukovodilac Službe za odnose sa javnošću; PR menadžer u Kabinetu izvršnog direktora
 • Od novembra 2009. do septembra 2017. godine AD Kontejnerski terminal i generalni tereti Bar- AD Port of Adria Bar: Referent za odnose sa javnošću u Kabinetu izvršnog direktora; Stručnjak razvoja poslovanja
 • Od aprila 2012. do januara 2013. godine, po ugovoru- Lokalni konsultant UNDP- ija u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore- savjetnik za komunikaciju Glavnog pregovarača za pristupanje EU
 • Od juna 2018. do decembra 2019. godine- odbornik u SO Bar
 • Od jula 2020. godine- Sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i mlade
Ostalo
 • Govori, čita i piše engleski jezik;
 • udata, majka dvoje djece