Lista nevladinih organizacija koje su prijavile zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2020. godinu