Lista nevladinih organizacija koje su prijavile učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2019.godinu