Kontakt

Call centar

09:00 - 01:00


060 000 800


viberwhatsapp

Fax: 030 301 435

Email: komunalna.policija@bar.me

Call centar Komunalne policije Opštine Bar je u funkciji u vremenu od 09:00-01:00 časova, gdje građani mogu prijaviti svoje prijave, sugestije i pritužbe .

Prijave dobijene na ovaj način prosljeđuju se reonskom inspektoru koji istog dana obavlja kontrolu i u najkraćem roku obavještava podnosioca inicijative.

Prijem stranaka u službenim prostorijama Komunalne policije je svakog radnog dana od 08:00 do 09:00 i od 14:00 do 15:30.

Takođe, prijave možete slati i putem faxa, email adrese i kontakt forme istaknute na ovoj stranici.

[bestwebsoft_contact_form id=7]

Odjeljenje za inspekcijske poslove

ŠUKURICA EMIL Rukovodilac odjeljenja 068 885 070
PERAZIĆ MUNEVERAInspektor I za komunalnu oblast069 461 835
VUČERAKOVIĆ JELENAInspektor I za komunalnu oblast069 690 610
VOJVODIĆ JELENAInspektor I za komunalnu oblast069 328 269
MILIĆ SLOBODANKAInspektor I za komunalnu oblast069 328 322
ĐUROVIĆ RADMILAInspektor I za komunalnu oblast069 686 711
ĐONOVIĆ MILANInspektor I za komunalnu oblast069 326 095
TRUŠ MIODRAGInspektor I za komunalnu oblast069 038 066
ČELEBIĆ TATJANAInspektor I za komunalnu oblast068 025 529
NOVAKOVIĆ MARKOInspektor I za drumski saobraćaj063 212 007
DAVIDOVIĆ DIMITRIJEInspektor I za drumski saobraćaj068 885 054
ŠIKMANOVIĆ NEĐELJKOInspektor I za lokalne puteve069 232 280

Odjeljenje za vršenje komunalnog nadzora i održavanje komunalnog reda

IVAN PEKIĆKomunalni policajac063 212 001
RAJKOVIĆ MAJAKomunalni policajac069 328 272
KASTRATOVIĆ ŽELJKOKomunalni policajac069 376 513
ŠKULETIĆ MARKOKomunalni policajac068 885 059
PUZOVIĆ NINOSLAVKomunalni policajac068 885 058
OSTOJIĆ VESKOKomunalni policajac069 104 093
MITROVIĆ SLAĐANAKomunalni policajac069 654 994
BIŠEVIĆ ADNANKomunalni policajac068 885 055