Kartica za Transfere za ženske organizacije u političkim subjektima za 2020.godinu