Rukovodilac

Ana Živanović

Šef kancelarije za upravljanje projektima

Rođena 19.06.1979. godine u Beogradu

Obrazovanje

Osnovna škola “Filip Kljajić” u Beogradu

XIII beogradska gimnazija – društveno-jezički smjer

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju)

Radno iskustvo

Od 2018. Šef kancelarije za upravljanje projektima u Opštini Bar

2016. – 2018. Savjetnik za međunarodnu saradnju, odnose sa javnošću i protokol u Opštini Bar

2012. – 2016. Portparol i šef prodaje u HTP Ulcinjska rivijera

2011. – 2013. Član izvršnog odbora Turističke organizacije Ulcinj

2008. – 2014. Novinar – dopisnik u Dnevnom listu Pobjeda i Večernje Novosti

2007. – 2008. Analitičar medija McCann Erickson Podgorica

Ostalo

Govori engleski jezik