EU Projekti

Osnovne informacije o projektu FORTITUDE

Programski poziv: INTERREG CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020

 (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/ )

Prioritetna osa: Prioriotetna osa 3 – Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine

AKRONIM:  FORTITUDE

Broj projekta: 355

Početak-kraj projekta: 01.03.2020. – 28.02.2022.

Ukupan budžet projekta:  1.618.438,72 €;  (donacija:85%, kofinansiranje:15%)

Budžet Opštine Bar: 253.597,48 €

(donacija:85%, kofinansiranje: 15%)

Vodeći partner: Tvrđava kulture Šibenik

http://www.nightoffortresses.org/

Projekat „FORTITUDE“ je odobren u okviru Programa Interreg IPA CBC Hrvatska- Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a sprovodiće ga  Opštine Bar i Herceg Novi, Gradovi Banja Luka i Karlovac uz vodeće partnerstvo Tvrđave kulture Šibenik. Projekat će Starom gradu Baru pružiti niz novih sadržaja: opremanje ljetne scene, otvaranje Centra za posjetioce u okviru zgrade Carinarnice, sistem “produžene stvarnosti” uz pomoć kojeg će posjetioci moći da vide kako su lokacije u Starom gradu izgledale prije oštećenja, postavljanje taktilne mape Starog grada u bronzi, instalacija interaktivnog digitalnog kioska sa sadržajima o Starom gradu. Nova manifestacija „Noć tvrđava“, koja će se organizovati u okviru projekta, će umrežiti tvrđave u prekograničnom području, približiti posjetiocima kulturno-istorijsko nasljeđe i promovisati njegov značaj za razvoj kulturnog turizma u svim partnerskim gradovima.

Projekat FORTITUDE (Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development) započeo je u martu 2020. i trajaće do februara 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.618.438 €, od čega se 85% sufinansira iz programa Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.

Uloge partnera u projektu:
Vodeći partner, Javna ustanova za kulturu Tvrđava kulture Šibenik (HR), odgovoran je za organizaciju izgradnje kapaciteta – radionica za obuku o kulturnom turizmu i upravljanju baštinom za partnere i zainteresovane strane iz programskog područja koji rade u ovom području. Partner je takođe zadužen za koordinaciju partnera i osiguravanje efikasnog sprovođenja aktivnosti.
Projektni partner 2, Grad Banja Luka (BA) i projektni partner 5, Opština Bar (ME) odgovorni su za koordinaciju aktivnosti izgradnje kapaciteta u svojim zemljama.
Partner na projektu 3, Opština Herceg Novi (ME) je odgovoran za koordinaciju svih projektnih komunikacija, posebno komunikacije u vezi s događajem Noć tvrđava putem novorazvijene web stranice.
Partner na projektu 4, Grad Karlovac (HR) zadužen je za razvoj zajedničke aplikacije za kulturnu baštinu kao novog turističkog proizvoda koju će koristiti i sprovoditi svih pet partnera na digitalnim kioscima na svojim web stranicama.

Osnovne informacije o projektu ECOVINEGOALS

Programski poziv: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION

AKRONIM:  ECOVINEGOALS

Broj projekta: 866

Početak-kraj projekta: 01.03.2020. – 31.08.2022.

Ukupan budžet:  1.939.505, €;  (ERDF: 1.399.759,25 €;  IPA: 248.820,5 €) (donacija:85%, kofinansiranje:15%)

Vodeći partner: LAG Eastern Venice, VEGAL, Italija

https://ecovinegoals.adrioninterreg.eu/

Opština Bar je partner na projektu ECOVINEGOALS (Aktivnosti upravljanja ekološkim vinogradima za izradu pejzažnih strategija) koji se finansira iz programa INTERREG ADRION. Osnovni cilj projekta je da se zaštite autohtone sorte i održivo uzgaja vinova loza. Uloga Opštine Bar u okviru projekta je u izradi lokalnih planova i strategija. U okviru projekta će biti organizovane obuke za barske vinogradare. Sprovođenje je započelo 1. marta 2020. godine i trajaće 30 mjeseci.

Centralni izazov projekta je uskladiti održivo i profitabilno gajenje vinove loze i prerade grožđa kao i podsticaj prelaska sa intenzivnog vinogradarstva ka agro-ekološkim sistemima upravljanja. Projekat takođe ima za cilj da podstakne sve zainteresovane strane da intenzivnije učestvuju u izradi lokalne planske dokumentacije i donošenju odluka na lokalnom nivou, te da se izgradi i ojača međunarodna saradnja.

Projekat sprovodi 10 partnerskih institucija iz 6 različitih država: Italije, Grčke, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Ukupan budžet iznosi 1.939.505,59 €, od čega je donacija Adrion programa 1.648.579,75 € (IPA dio donacije: 248.820,50 €, a ERDF dio donacije: 1.399.759,25 €). Opština Bar raspolaže budžetom od 50.450,00 €.

Projektnim aktivnostima koordinira vodeći partner „LAG Eastern Venice” (VEGAL) iz Italije. Partneri su:  Autonomna Provincija Trento (Italija), Komora za poljoprivredu i šumarstvo Slovenije, Institut za poljoprivredu i šumarstvo Nova Gorica i Istraživački centar akademije nauka i umjetnosti (iz Slovenije), Agencija za ruralni razvoj Istre doo i Udruženje za promociju zapošljavanja – INFORMO (iz Hrvatske), Razvojni biznis centar Kragujevac (iz Srbije), Opština Bar i Biznis start-up centar Bar (iz Crne Gore) i Mediteranski agronomski institut iz Hanje (iz Grčke). Osim nabrojanih, još devet partnerskih organizacija i institucija iz Italije, Grčke, Crne Gore i Belgije će učestvovati u projektu u svojstvu pridruženih partnera.

Osnovne informacije o projektu DAY CARE CENTER

Finasiranje: Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU)

AKRONIM:  DAY CARE CENTER

Broj projekta: ugovor br. CFCU/MNE/115

Početak-kraj projekta: 02.03.2020. – 01.03.2022.

Ukupan budžet:  188.428,07 €;  (donacija: 90%;  kofinansiranje:10%)

Vodeći partner: Caritas barske nadbiskupije

Partner: Opština Bar

Dnevni boravak za stare, koji već funkcioniše u okviru Caritas-a Barske nadbiskupije, će u okviru projekta “Day care center” biti moderno opremljen i licenciran kod Ministarstva rada i socijalnog staranja kao servis za starije osobe za život u zajednici. Za barski dnevni centar za stare osobe biće nabavljeno moderno specijalizovano vozilo, novi namještaj i kuhinjska oprema, a na objektu će biti izgrađena pristupna rampa. 30 korisnika ovog centra će svakodnevno dobijati tople obroke, što će usluge Centra, uz redovno organizovanje druženja za najstarije sugrađane, znatno unaprijediti i poboljšati. Projekat takođe finansira zapošljavanje profesionalnog socijalnog radnika, kuvara, menadžera i medicinske sestre.

Projekat “Dnevni centar za starije osobe u opštini Bar“ finansira se od strane Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), po pozivu Ministarstva rada i socijalnog staranja. Vodeći partner na projektu je Caritas Barske nadbiskupije, a partner Opština Bar. Ukupna vrijednost projekta je 188.428,07€, od čega je 90% donacija, a 10% se sufinansira od strane partnera. Budžet Caritas-a u okviru projekta je 156.114,07€, čiji je iznos kofinansiranja 32.314,00€, dok je budžet Opštine Bar u okviru projekta 32.314,00€, od čega je iznos kofinansiranja 3.232,30€.

Osnovne informacije o projektu CROSS BORDER OL

Programski poziv: Interreg CBC Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020

AKRONIM:  CROSS BORDER OL

Broj projekta: 127

Početak-kraj projekta: 28.05.2018. – 31.03.2022.

Ukupan budžet:  625.440,21 €;  (donacija:85%, kofinansiranje:15%)

Budžet Opštine Bar: 87.014,50

Vodeći partner: Poljoprivredni fakultet, Tirana

Projekat “CROSS BORDER OL” je odobren u okviru trilaterale Interreg CBC Italija – Albanija – Crna Gora. Projekat uključuje 6 partnerstava (po 2 subjekta iz svake od uključenih država), a lider na projektu je Poljoprivredni fakultet u Tirani. Cilj projekta je mapiranje maslina i njihova turistička valorizacija.  Projektom su mapirane 23 stare masline u Džidžarinu, koje su zajedno sa kulturno-istorijskim tačkama predstavljene na „Turističkoj mapi Bara i maslinjaka Džidžarin“. Mapa je odštampana u 40.000 primjeraka, a na terenu su ove masline obilježene informativnim tablama koje sadrže procjenu starosti, geografske koordinate, sortu i numeraciju masline. U okviru projekta utvrđene su najbolje poljoprivredne prakse koje su publikovane u brošuri, obavljeno je istraživanje biodiverziteta ovog maslinjaka i objavljen je Lokalni ekološki, ekonomsko-turistički plan.

Ukupan budžet projekta iznosi 625.440,21 €, a budžet Opštine Bar u okviru projekta je 87.014,50 € od čega je IPA donacija 73.962,32 €. Implementacija projekta je započeta 28.05.2018. Partneri: Poljoprivredni fakultet u Tirani, CIHEAM Bari, Park maslina Venafro, URI, Opština Bar i NVO Valdanos.

Glavni ishodi:

Međunarodni projekti koje je Opština Bar sprovela (IPA I)

Projekat „Tradicionalno maslinarstvo kao dio prekogranične turističke ponude“ je sproveden u okviru prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora. Vodeći partner na projektu je bila SNV – Holandska razvojna organizacija u Crnoj Gori, a Opština Bar je bila jedan od partnera na projektu. Najznačajni rezultat ovog projekta za Opštinu Bar je izgradnja nadstrešnice na pijaci u Starom Baru i dogradnja izložbenog dijela „Kuće maslina“. Pored toga, organizovano je i nekoliko obuka i studijskih putovanja za maslinare.

Projekat „BWS“ je realizovan iz sredstava IPA Jadranskog programa. Vodeći partner na projektu bila je Opština Bušat iz Albanije, dok su ostali partneri bili Opština Kamez i Fondacija Partnerstvo za razvoj iz Albanije, Opština Maćerata, Zadruga Meridiana i JP Kosmari iz Italije i Opština Bar. Ovim projektom izvršena je nabavka opreme za JP Komunalne djelatnosti Bar, i to: 1 vozilo za sakupljanje i odvoz otpada (bubnjara), 5 podzemnih kontejnera, 100 običnih kontejnera za mješoviti i selektovani otpad, a Opština Bar je na poklon od proizvođača dobila 1 kontejner za odlaganje garderobe. Organizovan je i niz treninga za zaposlene u JP Komunalne djelatnosti i opštinske službenike koji se bave problemom zaštite životne sredine, održivog upravljanja otpadom i naplatom taksi, a pripremljen je i Priručnik za upravljanje i prikupljanje otpada. Takođe, organizovane su radionice za podizanje svijesti o zaštiti životne sredine za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Bar.

Projekat „MARIE“ je projekat čije finansiranje je odobreno u okviru strateških projekata MED programa (Mediteranski transnacionalni program) za oblast energetske efikasnosti i korišćenja energije iz obnovljivih izvora. Vodeći partner je bilo Ministarstvo životne sredine i stanovanja Katalonije (Španija), a na projektu je bilo 22 partnera. Opština Bar je bila jedini partner iz Crne Gore. Sprovođenjem projekta MARIE, Opština Bar je ispunila sve zakonske obaveze koje su jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori propisane Zakonom o energetskoj efikasnosti. Ostvareni su preduslovi za uštede u potrošnji energije na nivou jedinice lokalne samouprave i publikovan je „Priručnik o pravnom okviru u oblasti energetske efikasnosti u Evropskoj uniji i Crnoj Gori“.