Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju (aukciju) za prodaju zemljišta