Javni poziv za prethodnu konsultaciju u vezi sa utvrđivanjem Nacrta Odluke o budžetu Opštine Bar za 2023.godinu