Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za člana Savjeta LJE”Radio Bara”d.o.o. Bar