Javni poziv nevladinim organizacijama da prijave zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2022.godinu