Javni poziv lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave mladima i udruženjima mladih za predlaganje kandidata za učešće u radu Radne grupe za izradu Opštinske strategije za mlade i Akcionog plana