Javne rasprave

Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama na javnoj raspravi

 • 01/06/2020
Predsjednik Opštine utvrdio je: Nacrt odluke  stavlja  se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 01.juna 2020. godine. U navedenom periodu  Sekretarijat za  lokalnu samoupravu Opštine Bar organizovaće javnu raspravu. Raspored održavanja javne rasprave: Datum održavanja Vrijeme održavanja Mjesto održavanja 1. Za građane MZ “Mrkojevići”   05. 06. 2020. /petak/ 18:00 h […]
Detaljnije
 6

OBAVJEŠTENJE

 • 11/06/2019
Obavještavamo Vas da je organizovano prethodno učešće javnosti u periodu od 05.06. do 05.07.2019.godine u cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta” – Ruža vjetrova, Opština Bar. Na predmetnom linku se nalazi planski dokument: http://www.mrt.gov.me/vijesti/202064/Prethodno-ucesce-javnosti-za-koncept-Izmjena-i-dopuna-Drzavne-studije-lokacije-Dio-sektora-58-turisticki-kompleks-Ponta-Ruza-vje.html Predlozi, sugestije i podaci mogu […]
Detaljnije
 

Obavjestenje

 • 01/12/2018
Program uređenja  prostora za 2019.godinu   i  Program gradjenja,postavljanja i uklanjanja privremenih objekata TABELE  grafički prilog 1 grafički prilog 2 grafički prilog 3 grafički prilog 4 grafički prilog 5 grafički prilog 6 grafički prilog7 grafički prilog 8 grafički prilog 9 grafički prilog10 grafički prilog 11 grafički prilog 12 grafički prilog 13 grafički prilog 14 grafički prilog 15 grafički prilog 16 grafički prilog 17 grafički prilog 18 grafički […]
Detaljnije
 

Javna rasprava – Nacrt Odluke o Budžetu za 2019. godinu

 • 12/11/2018
P  R O G R A M ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE   Predsjednik opštine utvrdio je: Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu Nacrt odluke stavlja se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 09. novembra 2018. godine. U navedenom periodu Sekretarijat za ekonomiju i finansije i Sekretarijat za imovinu, zastupanje […]
Detaljnije
 

Nacrt Budžeta Opštine Bar

 • 09/11/2018
P  R O G R A M ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE   Predsjednik opštine utvrdio je: Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu Nacrt odluke stavlja se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 09. novembra 2018. godine. U navedenom periodu Sekretarijat za ekonomiju i finansije i Sekretarijat za imovinu, zastupanje […]
Detaljnije
 

Javna rasprava po Nacrtu Statuta Opštine Bar

 • 10/09/2018
O P Š T I N A    B A R          O  R  G A  N  I  Z  U J E J A V N U   R A S P R A V U   PO   Nacrtu Statuta Opštine Bar    dana 24.09.2018.godine /ponedjeljak/, sa početkom u 11:00 sati  velika sala Skupštine […]
Detaljnije
 1

PROGRAM JAVNE RASPRAVE DUP-a „Industrijska zona Goran“

 • 09/08/2018
DUP “Industrijska zona Goran” stavlja se na javnu raspravu, shodno Odluci o utvrđivanju Nacrta br. 01-2341 od 09. avgusta 2018. godine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 10.08.2018. godine. Nacrt plana i Izvještaj su izloženi u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bar i mogu se pogledati svakog radnog dana od 08 do 14 časova, […]
Detaljnije
 

Program Javne rasprave DUP-a „Sutomore – centar“ Izmjene i dopune

 • 03/08/2018
DUP “Sutomore – centar” Izmjene i dopune stavlja se na javnu raspravu, shodno Odluci o utvrđivanju Nacrta br. 01-2235 od 31. jula 2018. godine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 03.08.2018. godine. Nacrt plana i Izvještaj su izloženi u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bar i mogu se pogledati svakog radnog dana od […]
Detaljnije
 3

Javna rasprava po Nacrtu Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka “Skadarsko jezero”

 • 26/07/2018
Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavijestilo je javnost da će se u periodu od 23.07.2018.godine do 13.08.2018.godine  održati javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka »Skadarsko jezero«. Pozivam odbornike skupštine opštine Bar i svu zainteresovanu javnost, da se svojim prisustvom, sugestijama i predlozima uključe u javnu raspravu kroz okrugli sto koji će […]
Detaljnije
 

Javna rasprava – Nacrt izmjena i dopuna DUP-a “Pečurice centar”

 • 27/06/2018
Predsjednik Opštine Bar je dana 17. septembra 2014. godine donio Odluku o izradi izmjena i dopuna DUP-a “Pečurice centar” broj 031-1007. Po dobijanju Izvještaja o reviziji planskog dokumenta od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Nacrt plana stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 15 dana počevši od 26.06.2018. godine. Uvid u Nacrt plana […]
Detaljnije
 

Nacrt Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar i strateška procjena uticaja na životnu sredinu

 • 23/05/2018
Nacrt Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu stavlja se na javnu raspravu, shodno Odluci o utvrđivanju Nacrta br. 01-1526 od 23.05.2018. godine Javna rasprava traje 15 dana, počev od 23.05.2018.godine. Nacrt plana je izložen u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bar i može se izvršiti uvid svakog radnog dana […]
Detaljnije
 

Javna rasprava

 • 29/01/2018
Broj: 030-38 Bar, 30.01.2018.godine   PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE                                                                                                                                                                Predsjednik Opštine utvrdio je  Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista i Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za bespravne objekte.   Nacrti navedenih odluka  stavljaju  se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 29. januara 2018. godine do […]
Detaljnije
 6

Javna rasprava o podsticaijma i investiranju u razvoj poljoprivrede

 • 01/12/2017
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE                                                                                                                                                                Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrt Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede. .   Nacrt navedene Odluke  stavlja  se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 30. novembra 2017. godine do 15.decembra 2017.godine.   Nacrt akta objavljen je na zvaničnom sajtu Opštine Bar:  […]
Detaljnije
 1

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata

 • 01/12/2017
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE                                                                                                                                                                  Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrt Odluke o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata za period 2018. godine do donošenja Programa privremenih objekata.   Nacrt navedene Odluke  stavlja  se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 30. novembra 2017. godine do 15.decembra 2017.godine.   Nacrt akta objavljen je na […]
Detaljnije
 1

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

 • 20/11/2017
                                                                                                                               Predsjednik Opštine utvrdio je: Nacrt Odluke o Budzetu Opstine Bar za 2018.g. , Nacrt Odluke o javnom linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobracaju na teritoriji opštine Bar i Nacrt Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bar. –izgled taxi oznake Nacrti navedenih odluka  stavljaju  se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev […]
Detaljnije
 2

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite

 • 13/11/2017
Pozivamo zainteresovane građane da svojim predlozima i sugestijama uzmu učešće na javnoj raspravi po Nacrtu Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite i tako doprinesu izradi kvalitetnog teksta navedene Odluke.   Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Bar će po navedenom Nacrtu organizovati stručnu javnu raspravu,dana 20.11.2017. godine, u maloj sali Skupštine opštine Bar, sa […]
Detaljnije
 

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o raspodjeli sredstava za NVO

 • 26/10/2017
Pozivamo zainteresovane građane da svojim predlozima i sugestijama uzmu učešće na javnoj raspravi po Nacrtu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta Opštine Bar i tako doprinesu izradi kvalitetnog teksta navedene Odluke. Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Bar će po navedenom Nacrtu organizovati stručnu javnu raspravu,dana 09.11.2017. godine, u maloj […]
Detaljnije
 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji

 • 04/05/2017
Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI PROGRAM RASPRAVE: 1. Javna rasprava trajaće do 12. juna 2017. godine. Javna rasprava se organizuje: – […]
Detaljnije
 1

Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

 • 17/01/2017
Obavještava se javnost da će se u periodu od 16.01.2017. do 16.02.2017. godine održati: Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Master plana gasifikacije Crne Gore, koji je odobren u sklopu desetog […]
Detaljnije
 

PLAN ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

 • 24/11/2016
       1. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2016. godinu        2. Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2017.godinu        3. Nacrt izmjena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata za period 2015-2017. godine plan-1  plan-2 plan-3 plan-4 plan-5 plan-6 plan-7 plan-8 plan-9 plan-10 plan-11 plan-12 plan-13 plan-14 plan-15 plan-16 plan-17 plan-18 plan-19 plan-20 plan-21 plan-22 plan-23 […]
Detaljnije
 1

Plan održavanja Javne rasprave

 • 03/06/2016
Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrt Plana upravljanja komunalnim otpadom u opštini Bar za period 2016-2020. godine i Nacrt Odluke  o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve: Nacrti navedenih akata  stavljaju  se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana,počev od 02. juna do 16. juna 2016.godine. Nacrti akata će biti objavljeni […]
Detaljnije
 

Plan održavanja javne rasprave

 • 04/04/2016
Predsjednik Opštine Bar, utvrdio je Nacrt Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede. Nacrt navedene Odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 04. aprila 2016. do 19. aprila 2016.godine. Nacrt Odluke će biti objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Bar: www.bar.me. U navedenom periodu Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj Opštine […]
Detaljnije
 

Obavještenje o terminima održavanja okruglih stolova

 • 08/02/2016
Obavještavamo Vas da će se u sklopu JAVNE RASPRAVE O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE Održati okrugli stolovi prema sledećem rasporedu: Kotor, 16.02.2016. sala kina „Boka“, Pjaca od kina, Stari grad, sa početkom u 11:00 Bar, 17.02.2016. Velika sala opštine Bar, Bulevar […]
Detaljnije
 

Plan održavanja Javne rasprave

 • 02/02/2016
1. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2015.godinu 2. Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2016.godinu, 3. Nacrt Programa uređenja prostora za 2016.godinu 4. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti 5. Nacrt Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Bar Nacrti navedenih […]
Detaljnije
 6

Plan odrzavanja Javne rasprave

 • 16/09/2015
Predsjednik Opštine utvrdio je nacrte sljedećih odluka:   1. Nacrt Odluke o naknadi za komunalo opremanje građevinskog zemljišta 2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva 3. Nacrt dopune Plana postavljanja privremenih objekata za period 2015-2017. godina  Graficki prikaz 1  Graficki prikaz 2 Graficki prikaz 3 4. […]
Detaljnije
 

PLAN ODRZAVANJA JAVNE RASPRAVE

 • 14/09/2015
1. Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2015. godinu 2. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2014.godinu 3.Nacrt programa uredjenja prostora za 2015.godinu 4. Nacrt Plana postavljanja privremenih objekata za 2015.godinu – grafički prikaz lokacija 1 – grafički prikaz lokacija 2  – grafički prikaz lokacija 3  5. Nacrt Odluke o […]
Detaljnije
 

Javne rasprave u 2015. godini