Javne nabavke 2018

Otvoreni postupak

path: downloads/26 18 Pranje i ciscnje sluzbenih vozila

Nabavke male vrijednosti - Ponude

path: downloads

Pregovaracki postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje