Javne nabavke 2018

Otvoreni postupak

path: downloads/24 18 Registracija i servisiranje sluzbenih vozila

Nabavke male vrijednosti - Ponude

path: downloads

Pregovaracki postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje