Javne nabavke 2018

Pravilnik o sprovodjenju postupka nabavki male vrijednosti

Pravilnik o sprovodjenju postupaka hitnih nabavki

Interno uputstvo o sprovodjenju postupaka javnih nabavki

Obrasci nabavke male vrijednosti

Obrasci za sprovođenje hitnih nabavki

Otvoreni postupak

path: downloads

Nabavke male vrijednosti - Ponude

path: downloads/02 18 Nabavka rucne i stabilne radio stanice

Pregovaracki postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje

path: downloads

Javne nabavke – 2017. godina
Javne nabavke – 2016. godina
Javne nabavke – 2015. godina