Javne nabavke 2018

Otvoreni postupak

path: downloads/08 18 Nabavka vatrogasnog vozila

Nabavke male vrijednosti - Ponude

path: downloads

Pregovaracki postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje