Javne nabavke 2017

Otvoreni postupak

path: downloads/24 17 Izgradnja vodov mreze Marovici

Shopping metoda

Nabavke male vrijednosti - Ponude

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva

path: downloads