Javne nabavke 2017

Pravilnik o sprovodjenju postupaka nabavki male vrijednosti

Pravilnik o sprovodjenju postupaka hitnih nabavki

Obrasci nabavke male vrijednosti

Otvoreni postupak

path: downloads

Shopping metoda

path: downloads/18 17 Dorada i odrzavanje softvera

Nabavke male vrijednosti - Ponude

path: downloads

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva

path: downloads

Javne nabavke – 2016. godina
Javne nabavke – 2015. godina