Javne nabavke 2017

Otvoreni postupak

path: downloads/08 17 Tehnicki prijem Virpazar

Shopping metoda

Nabavke male vrijednosti - Ponude

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva

path: downloads