Javne nabavke 2016

Otvoreni postupak

path: downloads

Shopping metoda

path: downloads/24 16 Radna odjeca za komunalnu policiju

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva

path: downloads

Javne nabavke – 2015. godina