Javne nabavke 2016

Otvoreni postupak

path: downloads/10 16 Izgradnja trafostanice

Shopping metoda

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva