Javne nabavke 2016

Otvoreni postupak

path: downloads/01 16 Saniranje i asfaltiranje puteva

Shopping metoda

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva