Javne nabavke 2016

Otvoreni postupak

path: downloads/09 16 Vodovodna infrastruktura za 2 partije

Shopping metoda

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva