Javne nabavke 2016

Otvoreni postupak

path: downloads/08 16 Administrativni materijal

Shopping metoda

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva