Javne nabavke 2016

Otvoreni postupak

path: downloads/06 16 Osiguranje imovine i lica

Shopping metoda

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva