Javne nabavke 2016

Otvoreni postupak

path: downloads/05 16 Izvodjenje radova na vod infrastrukturi po partijama

Shopping metoda

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva