JAVNA RASRAVA O NACRTU ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA