Javna rasprava o Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji