Javna rasprava o Nacrtu Odluke o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata