Javna rasprava Nacrta Strateškog plana razvoja opštine Bar